Board of Directors

Mr. Tek Raj NiraulaMr. Mahesh GhimireMr Deepak ShresthaMr Bharat Kumar PokhrelMr. Samba LamaMr. Khem Raj LamichaneGhan Shyam ThapaTop